Vaccination af kanin 

Vaccination af kaniner har hidtil ikke været en normalt forebyggende behandling for vores kaniner, da vi i Danmark har været forskånet for større sygdomsudbrud af smitsomme sygdomme hos kaninerne.

Yderligere har vi været begrænset af udbuddet at relevante vacciner til vores kaniner.

Fra 2020 har vi haft glæde af en ny kombinations vaccine mod ”RHD1 +RHD2 ” og ”Kaninpest”. 

Hvad kan vi forebygge med vaccination? 

Blodig virus diarre ( også RHD) er en meget smitsom virus, som smitter ved direkte kontakt mellem kaniner , men desværre indirekte,- mest alvorligt er vindbåren smitte.

Ved smitte ses feber, coma og død hos de alvorligst ramte kaniner og hos mindre alvorligt smittede ses appetitløshed, blødninger, kramper og lammelser. 

Sygdommen kan ikke behandles og 80-90 % af kaninerne dør.

I 2017 er der kommet en variant af RHD, RHD-2. Smitten sker som med RHD  1. Ofte ses ingen symptomer på sygdom før kaninen er død. Symptomerne er iøvrigt som for RHD 1. Dødeligheden er meget høj og ses indenfor 1-3 døgn efter smitte. 

Eneste mulighed for behandling er forebyggelse med vaccination.

Kaninpest ( Myxomatose) er en virussygdom som giver anledning til hævelser i hovedet, ved øjnene, ved kønsdelene , samt appetitløshed, feber og nedstemthed. 

Smitten overføres med myg eller lopper, - eller ved direkte kontakt kanin og kanin imellem. 

Der findes ingen behandling og kaninen dør indenfor 14 dage.

Eneste mulighed for behandling er forebyggelse med årlig vaccination. 

Hvilke kaniner har glæde af vaccination? 

Alle kaniner som udstilles, deltager i konkurrencer, opholder sig udendørs, eller på anden måde er i kontakt med fremmede kaniner ( kaninhotel m.v.) 

Hvornår og hvordan vaccination? 

Basisvaccination består af én vaccination

Denne gentages 1 x årligt for at bevare immuniteten over for RHD 1, RHD 2 og kaninpest

Immunitet/beskyttelse indtræder efter 3 uger.

Kaniner kan vaccineres fra 5 ugers alderen.