Neutralisation af kaniner 

Hvorfor sterilisere hunkaniner?

Uønsket drægtighed forebygges, hvis hunnen går sammen med ukastreret hankanin

Hunkaniner bliver ofte mere aggressive, reserverede, mindre kælne og markerende, når de bliver kønsmodne. Sterilisation mindsker normalt denne adfærd og hunkaninen bliver et nemmere og mere socialt kæledyr

Falsk drægtighed undgås. Denne tilstand øger risikoen for sygdom i livmoderen/livmoderbetændelse

Kræft i æggestokke, livmoder og mælkekirtler forebygges. Idag ved vi at hunkaniner´s risiko for kræft stiger betragteligt med alderen når de ikke er steriliserede.

Alder for sterilisation

Anbefalingen for sterilisation af kaninen i alderen mellem 4 og 6 måneder gammel

Selvom din kanin er ældre, vil det stadig gavne hende, specielt i relation til kræftrisikoen.

Hvorfor kastrere hankaniner?

Kastrerede hankaniner er ofte mere kælne og derfor bedre som kæledyr

Hankaniner er ofte meget territoriale og duftmarkere med såvel urin som afføring. Ved kastration kan denne adfærd som regel undgås

Kastrerede hankaniner kan bedre gå sammen uden at slås

Parringsadfærd overfor andre kaniner eller mennesker ophører

Forebyggelse af uønskede drægtigheder, hvis hankaninen skal gå sammen med en intakt hunkanin

Alder for kastration

Kastration kan ske fra det tidspunkt hvor testiklerne kan mærkes /ses. Typisk fra ca 4 måneders alderen

Normalt vil hannen ikke længere være i stand til at befrugte en hunkanin efter 2-3 uger.

Adfærdsændringer i relation til parringsadfærd og duftmarkering kan være op til 6 uger før de indtræder

Operationen

På selve operationsdagen afleveres din kanin mellem 8 og 8.30 på klinikken.

Du skal huske at tage en lille ”madpakke” med af din kanins yndlingsfoder, da kaniner IKKE skal fastes

Ved indleveringen om morgenen lytter dyrlægen til hjerte og lunger på kaninen og han/hun bliver vejet

Derefter placeres kaninen i et roligt burrum forbeholdt katte, kaniner og andre gnavere.

Ved afhentningen bliver du instrueret i evt efterbehandling samt de særlige hensyn der kan være til en nyopereret kanin