Receptpligtig Medicin til Kæledyr

Det kan synes besværligt at skulle omkring dyrlægen med hunden, som har lidt betændelse i øjnene, - eller med katten, som trænger til en ormekur.

Hvorfor kan dyrlægen ikke bare udskrive en recept? 

Det skyldes, at dyrlægers arbejde i Danmark er underlagt "Dyrlægeloven" samt Lovgivningen om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr"( Bek. nr 1227 af 19/11/19). Alt ialt betyder dette, at dyrlægen skal have tilset patienten førend behandling eller genordination af medicin kan finde sted.

Hvorfor er lægemidler receptpligtige? 

I Danmark er det forbeholdt ganske få faggrupper at udlevere medicin, og man har i Danmark valgt en restriktiv udleveringspolitik for at forebygge resistensproblemer og misbrug. Eksempelvis er lægemidler med antibiotika receptpligtige, uanset om der er tale om øredråber, øjensalve eller tabletter. I udlandet står læger magtesløse overfor multiresistente bakterier, hvor patienten dør i yderste konsekvens, fordi der ikke længere findes et stof, som bakterie er følsom overfor. Et fænomen som heldigvis ikke er udbredt i Danmark, - endnu!

Hvordan kan jeg få en recept til medicin?

I henhold til Dyrlægelovens § 12 skal dyrlægen stille en diagnose for at udstede en recept eller udlevere receptpligtig medicin.

For at kunne stille en diagnose er dyrlægen nødt til at undersøge patienten, hvilket kræver en konsultation. Har dyrlægen et indgående kendskab til den pågældende patient, kan der i følge reglerne udleveres medicin/recept til genbehandling af samme sygdom inden for en periode på cirka 6 måneder. 

Når det drejer som om "katten" med indvoldsorm, kan det være en udfordring at få stillet den eksakte diagnose hos dyrlægen. Afførings prøver fra katte er ikke altid så lette at få fat i....Kun med et indgående kendskab til katten, og med en velbegrundet mistanke til indvoldsorm, kan dyrlægen udlevere den receptpligtige ormekur.

Myndighederne fører kontrol med dyrlægernes medicin forbrug og medicinudlevering. Overtrædelse af reglerne udløser store bøder, og i alvorligere tilfælde tab af retten til at udskrive recepter.