Operations lokaler

Vi har idag to operationsstuer, - en til de de usterile operationer, så som tandrensning, sårbehandlinger osv. Operationer der stiller større krav til hygiejnen, så  som sterilisationer/kastrationer, fjernelse af kræftsvulster osv.  har vi reserveret en særlig operationsstue til. Ved at adskille behandlingerne ”forurener” vi vores operationsmiljø mindst muligt.

Begge operationsstuer er udrustet med moderne narkoseanlæg, med udstyr til at overvåge patienten under  operationen. Her måles puls, CO2, ilt, EKG, temperatur hvilket giver et dækkende billede af patientens kredsløb og anæstesidybde. Tandrensninger foregår med ultralydsudstyr. Vi har et nyt tandrøntgenanlæg og tandudstyr og kan idag tilbyde mere avanceret tandarbejde. Ved mere komplicerede tandproblemer har vi et samarbejde med Tanddyreklinikken i Måløv.