IndlæggelseKlinikken har faciliteter til indlæggelse af kæledyr, hvis det er nødvendigt med professionel observation og intensiv behandling. Det er typisk nødvendigt efter større operationer og når mere krævende medicinsk behandling af et sygt dyr er påkrævet. Som oftest benyttes burrummene ved indlæggelse til ambulante operationer.

Burrummene er delt op. Et til hund og et til kat. Dette ud fra devicen at hundene og kattene slapper bedre af , når de er i selskab med deres egne artsfæller.

Hundeburene er placeret centralt i klinikken, så vi har mulighed for at overvåge dem løbende.Hundene føler sig heller ikke efterladt og alene, en vigtig tryghed for nogle hunde. Hos hundene er der installeret varme i bunden af buret, - vigtigt for at undgå afkøling  efter  bedøvelse.

Modsat hundene har kattene fået deres eget rum, - kattene trives bedst med ro og isolation. Det giver de mest trygge og afstressede katte under indlæggelse.