Indehaver, Fagdyrlæge Pia Vaaben

Jeg blev dyrlæge fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( idag KU Sund) i 1991, og har arbejdet i forskellige typer praksis, indtil jeg i marts 2001 overtog Bistrup Dyreklinik, dengang beliggende på Vasevej, Birkerød. I 2011 flyttede jeg klinikken til den nuværende adresse på Bistrupvej 174.  

Såvel indenfor det medicinske som for det kirurgiske område i smådyrspraksis er det min interesse  at følge udviklingen, og jeg deltager gerne og ofte på kurser og kongresser i ind- og udland.

I 2002 blev jeg færdig med efteruddannelsen til Fagdyrlæge vedrørende sygdomme hos hund og kat. Det er en to-årig overbygning til veterinære kandidateksamen, hvor man afslutter med et speciale. Mit speciale omhandlede behandling af gigtsmerter hos hunde.

Fra 2009 -2015 sad jeg  i bestyrelsen for Fagdyrlægerne for Hund & Kat, og igennem en årrække var jeg medlem af bestyrelsen for det danske veterinære selskab for dyrlæger med specialinteresse for adfærdsbehandling (DSKVE).

I 2004 afsluttede jeg en to-årig international kursusrække ved den Europæiske skole for avanceret Veterinærmedicin (ESAVS) Luxemborg i behandling og rådgivning af adfærdsproblemer hos hund og kat, i 2008 afsluttedes tilsvarende  kursusrække indenfor radiologi (røntgenlære/billedfortolkning). 

I december 2017 afsluttede jeg et 2-årigt uddannnelseforløb  indenfor Kattesygdomme, GPCert Feline Medicine. 

Mit mål er at være så velkvalificeret en all-round dyrlæge som muligt! 

Fritiden deler jeg med min mand og to frække katte. I fritiden er det cykling og riffelskydning, der fylder, samt rejser til bjergrige egne for trekking eller bjergbestigning. 

Uddannelse 2021

Webinar

07/2021 Haematology in the emergency patient: the sooner the better, IDEXX

06/2021 Anæstesiologi, anvendelse af alfa 2 agoinist i præmedicinering ved Helle Harding, ORION

05/2021 Ceva cat expertice event : Newest research in Pheromones, Patrick  Pageat, CEVA

03/2021 Smertebehandling af osteoartritis ("gigt"), med Nerve Growht Factor ved Duncan Lascelle/ZOETIS

03/2021 Tandekstraktion ved Jens Ruhnau/Tanddyreklinikken

Pia´s efteruddannelse