Hvorfor er det en god idé at sygeforsikre sin kat?


Den offentlige sygesikring dækker desværre ikke vores kæledyr.

Hvis du vil undgå bekymring om udgifter til dyrlægehjælp 365 dage om året i døgnets 24 timer, har du brug for en sygeforsikring. Med den i hånden slipper du for uforudsete udgifter og store dyrlægeregninger, samtidig med at din kat altid får den mest optimale behandling.
 
Hvis dit kæledyr bliver akut syg eller kræver operation udenfor normal åbningstid, kan udgifterne hurtigt løbe op i flere tusinde kroner. Det er ikke alle familier, som har et husholdningsbudget, der kan håndtere en sådan situation.

Kan alle katte sygeforsikres? 


De forskellige forsikringsselskaber har varierende krav. Som hovedregel kræves følgende:

  • At katten er yngre end 4 år. Er katten fyldt 4 år, kræves ofte en sundhedsattest fra din dyrlæge.

  • At katten revaccineres i forbindelse med det årlige sundhedseftersyn.

  • De fleste selskaber har krav om en minimumsalder på 8 uger.

  • Katten skal være ID-mærket ( microchip eller tatovering )

  • Ved tegning af sygeforsikring stilles krav om en tro og love erklæring fra ejeren på, at katten er sund og rask på tegningstidspunktet.

Hvordan dækker din forsikring ?


Alder:

En sygeforsikring bør gælde hele livet, - visse forsikringer dækker kun til det 10.år

Langt de fleste katte bliver mere end 10 år gamle, og bør være forsikrede i den periode, hvor typiske aldersrelaterede sygdomme optræder?
Vær opmærksom på, at visse forsikringsselskaber ikke vil optage katte over 4 år.

Hvilke sygdomme dækkes ikke af en sygeforsikring?
Som hovedregel er der
ikke dækning ved medfødte eller arvelige lidelser. Tjek derfor din police en ekstra gang.

Tandsygdomme dækkes som hovedregel heller ikke.

Ejeren skal selv betale for medicin til det videre forløb af en sygdom, hvorimod den medicin, katten har modtaget i forbindelse med undersøgelse/indlæggelse, dækkes fuldt.

Ved hvert sygdomsforløb modregnes en selvrisiko.  Et sygdomsforløb kan strække sig op til 120 dage, derefter påregnes en ny selvrisiko. Flere/nye lidelser i samme periode, medfører fradrag af selvrisiko pr ny diagnose

Hvad koster det at sygeforsikre sin kat?
Selve præmien varierer fra kunde til kunde, og afhænger typisk af, hvordan familiens øvrige forsikringer er tegnet.

Hvilke forsikringsselskaber tegner forsikringer på kat?
Mange forsikringsselskaber tilbyder disse forsikringer. Det er en god ide at hen-
vende sig til det forsikringsselskab, hvor man har sine øvrige forsikringer. Det anbefales, at du selv kontakter et eller flere selskaber og får oplyst betingelser og priser. Du kan også få udleveret brochurer hos din dyrlæge.

Du kan kontakte din dyrlæge, hvis...

  • Forsikringsselskabet forlanger en ny sundhedsattest af din kat, f.eks. fordi den er fyldt 4 år.