Hvilke forsikringer findes til din hund?


Der findes flere forskellige muligheder for forsikring af din hund:

  • Ansvarsforsikring: Denne er lovpligtig og skal tegnes. Forsikringen dækker det ansvar, du som hundeejer har over for andre personer og disses ejendom, hvis din hund forvolder skade.
  • Sygeforsikring: En sygeforsikring dækker en stor del af de dyrlægeudgifter, du kan få, hvis din hund bliver syg eller kommer til skade. Denne forsikringstype er frivillig.
  • Udvidet hundeforsikring: Dækker skader forvoldt af hunde på instruktører, dommere m.m. i forbindelse med træning, konkurrencer og udstillinger.
  • Opdrætterforsikring: Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med fødselshjælp, herunder også kejsersnit. Ikke alle forsikringsselskaber tilbyder denne forsikring.
  • Hundelivsforsikring: Kan tegnes på den unge hund. Når hunden dør, udbetales forsikringssummen svarende til prisen på en ny hund.
  • Figurantdækning på træningspladser: Dækker den personskade den forsikrede hund påfører figuranten under deltagelse i et afholdt arrangement i forenings regi. 
  • Vær også opmærksom på at spørge til dækningen af netop DIN hunds race, der kan være mange forbehold på enkelte racer.

 

Hvorfor er det en god idé at sygeforsikre sin hund?


Hvis du vil undgå bekymring om udgifter til dyrlægehjælp 365 dage om året i døgnets 24 timer, har du brug for en sygeforsikring. Med den i hånden slipper du for uforudsete udgifter og store dyrlæge regninger, samtidig med at din hund altid får den mest optimale behandling.

Såfremt dit kæledyr bliver akut syg eller kræver operation udenfor normal åbningstid, kan udgifterne hurtigt løbe op i mange tusinde kroner. Det er ikke alle husholdningsbudgetter, som kan håndtere en situation med ekstra dyre behandlingsudgifter.

Kan alle hunde sygeforsikres? 


De forskellige forsikringsselskaber har varierende krav. Som hovedregel kræves følgende:

 • At hunden ikke er ældre end 4-5 år. Er hunden fyldt 4 år, kræves ofte en sundhedsattest fra din dyrlæge.

 • At hunden revaccineres i forbindelse med det årlige sundhedseftersyn.

 • De fleste selskaber har krav om en minimumsalder på 8 uger.

 • Hunden skal være ID-mærket,

 • Ved tegning af sygeforsikring stilles krav om en tro og love erklæring fra ejeren på, at hunden er sund og rask på tegningstidspunktet. 

Hvordan dækker din forsikring:


Livsvarigt eller kun til det fyldte 10. år?

Langt de fleste hunde bliver mere end 10 år gamle, og bør være forsikrede i den periode, hvor typiske aldersrelaterede sygdomme optræder. Vælg derfor et selskab der forsikrer din hund livslangt.
Hvilke sygdomme dækkes ikke af en sygeforsikring?

Som hovedregel er der ikke dækning ved medfødte eller arvelige lidelser. Tjek derfor din police en ekstra gang.

Nogle forsikringsselskaber dækker ikke alle udgifter ved kroniske lidelser.
Som regel dækkes al medicin, som hunden har modtaget i forbindelse med undersøgelse/indlæggelse, medens udgiften til den opfølgende medicin ikke dækkes.

Ved hvert sygdomsforløb modregnes en selvrisiko. Et sygdomsforløb kan strække sig op til 120 dage, derefter påregnes en ny selvrisiko. Flere/nye lidelser i samme periode, medfører fradrag af selvrisiko pr ny diagnose

Det årlige erstatningsmaksimum er typisk omkring kr. 20.000 -45.000 per forsikringsår, afhængig af forsikring.

Hvad koster det at sygeforsikre sin hund ?
Selve præmien varierer fra kunde til kunde, og afhænger typisk af, hvordan familiens øvrige forsikringer er tegnet.

Mange forsikringsselskaber tilbyder disse forsikringer. Det er en god ide at henvende sig til det forsikringsselskab, hvor man har sine øvrige forsikringer. Det anbefales, at du selv kontakter et eller flere selskaber og får oplyst betingelser og priser. Du kan også få udleveret brochurer hos din dyrlæge.

NB.

Du kan kontakte din dyrlæge, hvis...

 • Du vil have råd og vejledning med hensyn til valg af forsikringer.

Forsikringsselskabet forlanger en ny sundhedsattest af din hund, f.eks. fordi den er fyldt 4 år.