Certificering som Cat Friendly klinik med sølv!

 

Klinikken blev 10. februar 2023 godkendt med sølv som Cat Friendly klinik af ISFM (The international Society og Feline Medicine), hvilket betyder rigtigt meget for os.

At få "stempel" på at vi i klinikken bestræber os på at gøre kattenes ( og dermed katteejerens ) oplevelse så stressfri som  muligt. Forskellige tiltag er gjort for at imødekomme kattenes behov, blandt andet har vi indrettet et hjørne i venteværelset til katten, hvor kattene kan vente i ro og fred for hundene.

Der stilles en lang rækker krav for at opnå denne certificering, - at vi har den nødvendige viden om håndtering af katte, den faglige viden om kattens sygdomme, det nødvendige udstyr for at kunne diagnosticere og behandle kattens sygdom, så det er ikke uden stolthed at vi nu er i mål med denne certificering!!

Fælles kursus januar 2023

Bistrup Dyreklinik arrangerede sammen med Bella, Tune, Taastrup og St. Havelse Dyreklinik et fælleskursus den sidste weekend i januar for alle vores medarbejdere, - dyrlæger, veterinærsygeplejersker, og klinikassistenter/dyrlægestuderende. 

Vi blev klogere på hundens adfærd,  "hvorfor hunden på den ene side gerne vil hilse, men ændrer sin hilsen til en aggressiv reaktion?"- var blot et af de mange spørgsmål, som vi fik svar på.

 Alle 5 klinikker har investeret i noget af det bedste udstyr på markedet. Hvordan bliver vi endnu bedre til at udnytte den information som laboratoriet giver os? 

Det hjalp eftermiddagens program på, med gennemgang af laboratoriekendskab, tolkning af  blodanalyser og tests i vores in - house maskiner.

Det var en udbytterig oplevelse at netværke med kolleger fra andre klinikker, lære af hinanden, og nyde dejligt socialt samvær under de flotte rammer på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

Tillykke til Emmelie og Sofie!

Vores 2 dygtige dyrlægestuderende, som har hjulpet os på klinikken i gennem flere år, fuldender dyrlægeuddannelsen januar 2023. Begge er lykkedes med allerede at have sikret sig en stilling i familiedyrspraksis. Sofie skal slå sine folder i det jyske hos Dyrlægehuset Kolding, og Emmelie forbliver i nærområdet og starter sin karriere på Bella Dyreklinik, København.

Et fuldt fortjent stort tillykke til dem begge!!

Nytårsfyrværkeri og medicinering af lydangst 2022-23

Nytåret er et stort problem for mange hunde og katte, der reagerer med angst over for ukendte, høje lyde – og for flere af de firbenede kan behandling af nytårsangst med medicin være en stor hjælp op til og på selve dagen. Men ny praksis betyder, at du som dyreejer i år skal være forberedt på, at dyrlægen ikke kan udlevere den vante medicin til dit dyr.

Igennem flere år har det været muligt for dyrlæger at søge generelle udleveringstilladelser og dispensationer til medicin mod nytårsangst hos hunde. Denne praksis er nu bortfaldet, fordi der på det danske marked er flere godkendte veterinære lægemidler til behandling af de hunde og katte, som får angst af høje lyde.

Den nye praksis betyder, at de hundeejere, der tidligere har fået ordineret Meprobamat hos dyrlægen, som udgangspunkt ikke kan få dette udleveret i år. I stedet skal dyrlægen udskrive et af de markedsførte produkter.  De tilgængelige registrerede præparater virker kortvarigt angstdæmpende og kan hjælpe langt de fleste hunde med at komme godt igennem nytårsaften. Kun i ganske få tilfælde vil disse ikke have den ønskede effekt. I et sådant tilfælde kan det være nødvendigt, at dyrlægen søger dispensation til at kunne ordinere magistrelt fremstillet Meprobamat.

Generelt er det vigtigt både for dyreejer og dyrlægen at kende graden af angst hos det pågældende dyr for at kunne behandle angst bedst muligt. 

Gode råd hvis din hund eller kat er bange for fyrværkeri

 • Hold nytårsaften sammen med dit dyr eller få dit dyr passet et trygt og fredeligt sted, hvor der ikke skydes af.

Kan det ikke lade sig gøre, kan du hjælpe dit dyr ved at:

 • Tale med dyrlægen i god tid om, hvordan du kan hjælpe dit dyr.
 • Blive sammen med dit dyr og holde øje med dets reaktion.
 • Give dyret noget beskæftigelse.
 • Skrue op for radioen, lade al lys være tændt og trække gardinerne for.
 • Lade katten gemme sig i et skab eller i et rum uden vinduer, hvis det er en mulighed i dit hjem.
 • Gå en lang tur med hunden, så den er fysisk træt om aften. Husk at holde hunden i snor.
 • Holde katten inde.
 • Give medicin eller kosttilskud efter dyrlægens anvisning.
 • Hent flere god råd her

 

Fagdyrlæge godkendelse 2022

Pia blev regodkendt 15.juni 2022 som Fagdyrlæge. Godkendelsen gælder 5 år ad gangen. For at opnå regodkendelse skal der dokumenteres aktiv deltagelse i efteruddannelse, samt vidensdeling.

Ny ISO certificering 2022

Onsdag d.15.juni fik klinikken besøg af Hovedkontoret i ISO dyrlægen med henblik på fornyet certificering. Vi fik en meget fin positiv kritik.ISO Dyrlægen er en frivillig certificeringsordning under Den Danske Dyrlægeforening. Som medlem af ISO Dyrlægen er dyreklinikkerne og dyrehospitalerne certificeret i kvalitetsledelse efter ISO 9001-standarden.

 

    

Hovedformålet med ISO Dyrlægen er at sikre, at arbejdsgange kvalitetssikres og effektiviseres, så der er mest mulig tid til det vigtigste – dyrlægens behandling af dyret. Samtidig er der fokus på kommunikation, så du som dyreejer tages med på råd i beslutningen om dyrets behandling.

Certificering gennem ISO Dyrlægen kræver, at der er visse obligatoriske krav til dyreklinikker og dyrehospitaler, som er opfyldt. Samtidig skal der arbejdes aktivt med løbende forbedringer af patientsikkerhed, kvalitet, kundetilfredshed og sikring af god medarbejdertilfredshed.

Ny sygeplejerske juni 2022

Da Julie, veterinærsygeplejerske og Malene, klinikassistent begge er gået på barsel er vi så heldige og glade for at kunne byde Sofie Christensen autoriseret veterinærsygeplejerske velkommen til Bistrup Dyreklinik. Sofie kommer fra en tilsvarende stilling i hovedstadsområdet, hvor hun er udlært. Her fortsatte hun med sit første år af karrieren som færdiguddannet sygeplejerske. Sofie har særlig interesse indenfor ernæring af hund og kat, og hun har allerede opnået en del erfaring i tandbehandling og tandrøntgen.

Sofie startede første dag 1.6., så tag godt imod hende! 

Ny lovgivning vedrørende medicinering januar 2022

Ny EU-forordning ændrer din dyrlæges behandlingsmuligheder

Indtil nu har din dyrlæge kunne tilpasse behandlingen til netop til dit dyr. Men fra i dag 28. januar skal dyrlægen behandle nøjagtigt efter producentens angivelser og kan ikke tilpasse behandlingens længde eller dosis til det enkelte sygdomstilfælde.

Du vil som dyreejer opleve følgende:

 • Begrænsning af de præparater din dyrlæge kan vælge imellem til behandling af en sygdom
 • Du skal møde op med dit dyr hos dyrlægen, før en allerede igangsat behandling kan forlænges.

Formålet med reglerne 

Formålet med de nye EU-regler er at mindske brugen af blandt andet antibiotika til dyr for at bremse resistensudvikling. Som dyrlæger har vi et ansvar for kun at bruge antibiotika i det omfang, det er nødvendigt.

Løsninger er svære at se

Den Danske Dyrlægeforening har sammen med dyrlæger i de andre EU-lande gennem de sidste 4 år arbejdet på at få politikere i Danmark og EU til at anerkende ovenstående konsekvenser. Lovgivningen om, at dyrlægens behandling ubetinget skal følge producentens beskrivelserne, er alligevel vedtaget. Herved tilsidesættes dyrlægens faglighed. 

Danmark er i forvejen et foregangsland i at begrænse anvendelsen af antibiotika til dyr – og resultatet af, at dyrlæger ikke længere kan bruge antibiotika på baggrund af deres uddannelse og veldokumenterede viden, vil medføre, at de nye EU-regler i flere tilfælde kommer til at have den modsatte effekt. Antibiotikaforbruget vil stige, fordi dyrlægen nu skal ordinere præcist den mængde, som står beskrevet for produktet – også i de tilfælde, hvor en kortere behandling, og dermed et lavere medicinforbrug, kan helbrede dyret.

Lægemiddelproducenterne står opgivende overfor et forslag om, at behandlingsbeskrivelserne for deres produkter blot skal tilpasses. Det kommer til at tage adskillige år, hvis det overhovedet er muligt – og Den Danske Dyrlægeforening frygter, at producenterne i stedet vil tage lægemidlerne af markedet, så vi står tilbage uden lægemidler til at behandle dyr med.

Dyrlæger håber på din forståelse

Den Danske Dyrlægeforening og dyrlægerne i Danmark er frustrerede over at blive afskåret fra at bruge deres store viden om lægemidler til at behandle dit dyr bedst muligt. 

Vi håber på din forståelse som dyreejer. Som dyrlæger vil vi gøre vores bedste for dig og dine dyr inden for lovgivningens rammer. Vi vil fortsat kæmpe for at vinde vores ret til en at behandle sygdomme ud fra en faglig vurdering.

Ny fagdyrlæge Lena Pelle

- og Pia Vaaben sygemeldt efter trafikulykke

Sommeren igennem har klinikken manglet en dyrlæge, og vi har derfor været nødsaget til at lukke for tilgang af nye klienter/patienter. Det har været med et blødende hjerte.

Nu kan vi heldigvis se frem til 16.12. at sige velkommen til fagdyrlæge Lena Pelle, som vil tilføre klinikken stor erfaring og dygtighed. Lena har mange års erfaring og har gennemført en lang række kurser og efteruddannelse undervejs i sin karriere. Særligt Intern Medicin og Dermatologi (de medicinske patienter og hudpatienterne) har hendes store interesse.

Slut oktober blev ejer og dyrlæge Pia Vaaben påkørt af en uopmærksom bilist og er nu sygemeldt med et alvorligt lårbensbrud.  Kolleger fra andre klinikker giver os i denne måned en håndsrækning med dyrlægehjælp. Ulykken betyder at vi i november kun har 1 dyrlæge på arbejde, og derfor må henvise til vores nabokolleger en tid endnu.

Vi ser frem ad og glæder os til at situationen normaliseres fra december.

Tak for den store forståelse og loyalitet!!!

Vigtig lovændring!

Efter d.1. juli 2021 vil der ikke længere være fremlysningspligt for katte, der ikke bærer et ID-mærke i form af øremærke, chip eller halsbånd. Det betyder, at disse katte kan overtages af den, der tager dem op og må videreformidles umiddelbart efter. 

Det er derfor vigtigt, at du som katteejer får mærket og registreret din kat, - ellers kan du miste ejerskabet af din kat.

Vi anbefaler at mærke katten permanent med en øretatovering/og eller en mikrochip og registrering i Det Danske Katteregister eller i Dansk Katteregister.

Se om din kat er korrekt registreret her:

Dansk Katteregister: https://www.dansk-katteregister.dk/

Det Danske Katteregister: https://www.katteregister.dk/forside

 

Hjerte- og lungeorm i Rudersdal (april 2021):

Siden nytår er 2 af klinikkens kære hundepatienter døde som følge af smitte med hjerteorm. En frygtelig oplevelse for såvel ejer som de dyrlæger, der forsøger at redde patienten.

Smittepresset er stigende i området, og hjerteormen, den alvorligste af de to parasitter, er langt mere udbredt idag end tidligere i området. Smittede hunde viser ikke altid symptomer.( https://www.netdyredoktor.dk/hund/sygdomsleksikon/h/hjerteorm/ )

Fransk hjerteorm hos hunde

Hvad kan du som hundeejer gøre for at undgå, at din hund rammes alvorligt af smitten?

I Danmark er lovgivningen således, at man generelt ikke må medicinere forebyggende. Hverken med antibiotika eller med de endoparasitære midler, vi bruger mod hjerte/-lungeorm.

Årsagen til forbudet er blandt andet forebyggelse af resistensudvikling. Man sikrer sig herved, at vi også i fremtiden har medicin, som virker mod de forskellige infektioner. Derfor kan du som hundeejer ikke benytte forebyggende medicin til din hund, medmindre der er nogle helt særlige omstændigheder, som kan forsvares i forhold til gældende sundhedsfaglige regler.

Dette sammenholdt med det stigende smittetryk gør, at det nu er endnu vigtigere at lade sin hund teste for smitten, hunden kan være smittet uden at vise symptomer herpå, og jo tidligere vi finder smitten, jo større succes vil behandlingen have.

På Bistrup Dyreklinik anbefaler vi således dette testforløb med 3 afføringsprøver:

Hvalpe: hver 3.måned, fra hvalpen er 5 måneder til den er 18 måneder.

Jagthunde og andre særligt udsatte hunde: hver 3. måned

Voksne hunde fra 1½ år: 2 gange årligt

Alle hunde anbefales test indenfor 1 måned før bedøvelse

Alle hunde med symptomer anbefales test snarest

Hellere en test for meget end for lidt!

For januar 2020 har klinikken statistik over antallet af smittede hunde med hjerte/lungeorm. Resultatet viste at af de testede hunde var 21,5% positiv for enten hjerteorm (angyostrongylus) eller lungeorm ( crenosoma vulpis) eller dem begge. Procenten var høj, og det er bekymrende at overraskende få af de smittede hunde udviste symptomer, så som hoste, forpustethed eller motionsintolerance, som er de klassiske og dominerende symptomer.

Vi har i 2021 ikke opgjort antallet af hunde, som er testet positive, men der er mange! 

Coronavirus (april 2021)

Dyreklinikker er ikke omfattet af nedlukningen af de liberale erhverv. Bistrup Dyreklinik holder åbent, men stiller krav om  efterlevelse af følgende retningslinier for besøg på dyreklinikken:

 • ved ankomst bør du vente udenfor, indtil du kan se, at der er god plads i venteværelset
 • du skal bære mundbind, også selvom du er vaccineret
 • hold afstand i venteværelset
 • for at efterleve kravet om afstand mellem dig og dyrlægen, henstiller vi til at kun 1 person/dyr er med i konsultationen. 
 • er man vaccineret kan der ses bort fra kun 1 person /dyr i konsultationen
 • begræns antal personer, som kommer på klinikken
 • er du selv syg, og dit kæledyr SKAL tilses, da få en en anden person til at bringe dit kæledyr til klinikken
 • kom ikke uden tidsbestilling!
 • ved afslutning og betaling anbefaler vi Mobilepay/Dankort, ikke kontanter
 • benyt den tilgængelige håndsprit

Pas godt på jer selv og hinanden!    

 Nye ansigter på klinikken ( marts 2021)

Et nyt team er blevet sat på klinikken i 2021, da vores ene dyrlæge Anne Westergaard forfulgte sit ønske om at arbejde i medicinalbranchen og vores ene sygeplejerske Tine Andreasen har valgt at gøre sin hobby som keramiker til sin levevej. Dyrlæge Sofie Poulsen har været ansat siden december 2020, og er dermed allerede godt i gang. Sofie indgår i dyrlægeteamet med Pernille og Pia. Malene Andersen er snart at finde på  klinikken som afløser for Tine, og indgår i sygeplejerske teamet med Julie og Maria. Også vores dygtige dyrlægestuderende gennem en årrække, Kathrine Åxmann har "forladt" os. Kathrine færdiggjorde dyrlægestudiet i januar og afløses i dag af dyrlægestuderende Laura Drost og Emmelie Kristensen. Begge har særlig interesse for familiedyrspraksis. 

Nyt udstyr ( januar 2021)

Vores røntgenudstyr er nu blevet opgraderet til et direkte digital, hvilket ikke alene sparer os og patienten tid ved selve optagelsen, men det giver også en langt bedre billedkvalitet.  Et rigtigt dejligt løft i det daglige, som kommer vores diagnosticering og dermed vores patienter til gode.

En god "fødselsdagsgave" til klinikken som i  marts 2021 har 10 års jubilæum på adressen Bistrupvej 174. En mærkedag som vi desværre må udskyde til senere som følge af Covid-19 situationen.

Men vi glæder os til forhåbentlig i nær fremtid at kunne invitere til åbent hus i anledning af vores jubilæum....

himmel, rød, flag, Danmark, rødt flag, dansk, flag USA, Dannebrog
 

 Kattens uge 39 (september 2020)

- Lad os sammen slå et ekstra slag for kattene!

Formålene med Kattens uge

 • At øge bevidstheden om det ansvarlige katteejerskab
 • At øge antallet af mærkede og registrerede katte
 • At øge antallet af neutraliserede katte
 • At mindske antallet af katte på Internaterne
 • At mindske antallet af dumpede katte
 • At mindske antallet af uønskede killinger
 • At mindske antallet af herreløse katte i Danmark

Hvem står bag kampagnen?

8 organisationer samarbejder løbende om at sætte fokus på  katten i Danmark. De er : Dansk Katteregister, Den danske Dyrlægeforening, Det danske Katteregister, DYrefondet, Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation, Inges Kattehjem og Kattens Værn

Se de 5 gode små video med budskabet om det gode katteejerskab

1 - Registrering SoMe
2 - Neutralisering SoMe
3 - Før du får kat SoMe
4 - Nødsituationer SoMe
5 - Kan du ikke beholde din kat SoMe

Kom forbi klinikken og vær med i Tip 9 rigtige i Kattens Uge 39.

Der udloddes en lille præmie blandt de rigtige svar.

Klimavenlig klinik!!! (juni 2020)

Hurra! Det er en sand fornøjelse og med stor glæde, at vi kan nu kalde os klimavenlige. Medio juni fik klinikkens tag monteret et solcelleanlæg.

 I dagligdagen bruger klinikken en ret stor mængde strøm på at holde klinikkens mange apparater og udstyr kørende. Særligt vores laboratoriemaskiner kræver en del strøm, og når sommervarmen trænger sig på,er vores varmepumper på "arbejde" med at holde lokalerne kølige. Det kræver en del energi at køle vores lokaler til en arbejdsvenlig temperatur.

At vi kan være med til at reducerer CO2 udslippet og dermed gøre en forskel for vores sårbare natur, - det værdsætter vi, - og det håber vi også du gør :-) 

Coronavirus (maj 2020)

Under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes udmeldinger i forhold til COVID-19 er der dog visse ændringer som betyder:

 • vores hygiejneprotokoller vil skærpes i det omfang det er muligt 

VIGTIGT! For dig som ejer af kæledyret :

 • ved ankomst bør du vente udenfor, indtil du kan se, at der er god plads i venteværelset
 • hold afstand i venteværelset
 • for at efterleve kravet om afstand mellem dig og dyrlægen, henstiller vi til at kun 1 person er med i konsultationen
 • begræns antal personer, som kommer på klinikken
 • er du selv syg, og dit kæledyr SKAL tilses, da få en en anden person til at bringe dit kæledyr til klinikken
 • kom ikke uden tidsbestilling!
 • ved afslutning og betaling anbefaler vi Mobilepay,  evt. dankort, ikke kontanter
 • benyt den tilgængelige håndsprit

Pas godt på jer selv og hinanden!     

Ny medarbejder (marts 2020)

Første marts tiltrådte Pernille Thykier som dyrlæge på Bistrup Dyreklinik. Pernille er for mange allerede et kendt ansigt, da hun sideløbende med sit dyrlægestudie har været ansat som klinikassistent på Bistrup Dyreklinik tilbage i 2015-2016. Desuden har Pernille tilbragt flere af sine praktikperioder hos os. Pernille er ansat i forlængelse af, at dyrlæge Louise Weiglin Thorn af helbredsmæssige grunde må opgive tandbehandling og operationer, og indtil videre er sygemeldt. Pernille overtager gradvist Louises opgaver, og med sin erfaring fra ansættelse som medhjælper på Tanddyreklinikken v. specialist Jens Ruhnau er Pernille allerede godt igang. 

Hjerte-/lungeorm forekomst ( januar 2020) 

I gennem 2 måneder har vi ført statistik over forekomsten af positivt smittede hunde; 21,5% er smittede!!! 

- langt de fleste er uden symptomer!

- langt de fleste bliver diagnosticeret ved den årlige rutinemæssige kontrol

Resultatet bekræfter vigtigheden af, at være opmærksom på symptomer med hoste og forpustethed. Resultatet understreger tillige, at man bør kontrollere sin hunds smittestatus ved afføringsprøver minimum 1 x årligt.

Det er efterhånden almen viden for alle hundejere i Rudersdal og nabokommuner, at vores område er et såkaldt høj risiko område for smitte med hjerte-, og lungeorm. Klinikken undersøger dagligt for disse parasitter via afføringsprøver ( baermann metoden). Undersøgelsen er desværre ikke 100%. Af 10 positivt smittede hunde, påvises  ca. 8/9 ud af 10 med smitte. Falsk positive forekommer også. Det sker, når der i mikroskopet ses larver, som ligner lungeormslarverne, men reelt er der tale om en forurening af afføringen med larver fra græs og blade. 

Nu kan kaniner registreres i deres eget register ( januar 2020)

Det bliver mere og mere almindeligt at kaniner bliver chipmærket. Chipmærkede kaniner har hidtil været registreret i Dansk Kateregister, men Kaninværnets hjælp er der nu oprettet et register for kaniner, KaninREG. Det er den samme type chip, som hunde og katte ID mærkes med. Det er ganske gratis at oprette en kanin i registeret. Du  kan læse mere på https://kaninreg/kaninvaernet.dk

 Nyt laboratorie udstyr på klinikken ( september 2019)

September 2019 investerede klinikken i det nyeste IDEXX laboratorieudstyr, som er den førende leverandør af kvalitets laboratorie udstyr i Europa. De diagnostisk produkter og analyser er "state of the art". Ved at udskifte vores nuværende laboratorie med det sidste nye fra Idexx, kan vi analyserer mange flere parametre og samtidigt have svar samme dag og samtidigt sikre at resultaterne har samme pålidelighed, som hvis vi sendte prøverne til et ekstern laboratorie. Vores udstyr er i øvrigt fra selvsamme firma ,som vi sende prøver til i forvejen i Tyskland.  Vi vil stadig benytte det eksterne laboratorie til special undersøgelserne, som supplement til de diagnostiske test vi har i klinikken.  

 

Nyt ansigt på klinikken

Siden sommerferien har vi på klinikken haft  glæde af Cecilie, som klinikassistent. Cecilie er dyrlægestuderende, godt og vel halvvejs og har netop taget et års orlov med formålet at få bygget praktisk erfaring på den meget teoretiske læring på dyrlægestudiet. Cecilie bistår med telefonrådgivning, fodersalg, laboratorie opgaver, patientpleje, røntgenfotografering og i øvrigt hvor hun kan støtte og hjælpe. Indtil september 2020 vil Cecilie være vores klinikassistent indtil hun skal læse for at færdiggøre uddannelsen som dyrlæge.

 

ISO godkendelse

Juni 2019 havde vi kontrolbesøg fra ISO Dyrlægen, og blev atter godkendt laughing

Dermed gjorde vi os fortjent til ISO Dyrlægen kvalitets-stempel – et ISO 9001-certifikat.

Gennem denne frivillige ordning sætter vi tryghed og kundetilfredshed i centrum – vi fokuserer på at patientsikkerhed, kvalitet og information er i top. Det betyder, at vi lytter til dig og din mening. Det gør vi bl.a. ved jævnligt at gennemføre kundetilfredshedsanalyser, ligesom vi systematisk registrerer og forholder os til ris og ros.

Vi lever op til krav om løbende efteruddannelse af vores personale, og vi skal dokumentere at personalet er kvalificeret til deres arbejdsopgaver. Ligeledes bliver alt vores udstyr vedligeholdt og kaliberet efter anerkendte metoder.

Vores lokaler og indretning skal leve op til standard for udførsel af sterile operationer, røntgenoptagelser mm.. Vi har en omfattende hygiejne- og antibiotikapolitik, som effektivt hindrer smitteoverførsel og sikrer et minimalt forbrug af antibiotika.

ISO Dyrlægen er Den Danske Dyrlægeforenings godkendelsesordning for danske smådyrsklinikker og hospitaler, som betyder at vi lever op til særlige krav om kvalitet og patientsikkerhed – og dette bliver løbende kontrolleret af eksterne eksperter fra Det Norske Veritas GL. Det er en frivillig ordning, som bygger på ISO 9001. 

Se film om ISO her 

Kursus/uddannelse 1.halvår 2019

Det har været et travlt første halvår, - også på uddannelsesfronten.

Vi har hver især været på forskellige kurser; Louise har været til foredrag om flåtoverførte sygdomme, samt tarmparasitten Giardia, og et 5-dages kursus i Luxemborg omhandlende Immunologi er det også blevet til.  Anne har været på kursus på Universitetet om neutralisering af hunde, Pia har været på et 2-dages kursus omhandlende kattesygdomme i København, samt til foredrag omhandlende brug af prebiotika og probiotika. 

Hele klinikken har været af sted på et 25 års jubilæums arrangement for en af vores største kursusudbydere i Danmark, E-vet. I anledning af jubilæet fik det faglige program et ekstra "løft", der var mange spændende emner at vælge i mellem, bedøvelse af hund og kat, bedøvelse af kanin, knoglekirurgi, øjensygdomme og meget andet. Dagen afsluttedes med en fest for de mange deltagere. Godt 700 dyrlæger og veterinærsygeplejersker var til fest med temaet "Oktoberfest". Naturligvis var Bistrup Dyreklinik med på legen, udklædte og klar til tyrolermusik!

 

Fransk buldog, Mops og Engelsk bulldog

Kære hundeejer af en af disse 3 racer

Bistrup Dyreklinik deltager i Den Danske Dyrlægeforenings studie, som er sat op for at se på sundhed og velfærd hos de kortsnudede hunde i Danmark.

Undersøgelsens ser på sundheds status hos alle fransk Bulldog, mops og engelsk bulldog præsenteret til undersøgelse ved dyrlæger i danske dyrlægepraksis uanset henvendelsesårsag. Studiet løber frem til juni 2019.

Du vil derfor i denne periode blive spurgt som ejer af en af de 3 nævnte racer, om du vil deltage i den landsdækkende undersøgelse. I venteværelset vil vi spørge til: Vægt, køn, medicin. Herudover vil vi gerne vide, hvorfor hunden er kommet til klinikken og om du har bemærket tegn på træthed hos din hund.  

Dyrlægen vil bedømme vejrtrækning, måle halsens tykkelse og næseborenes åbning - Herudover vil vi gerne vide om hunden har andre kliniske symptomer. Slutteligt vil der tages billeder af din hund. 

Vi håber, du synes det vil være spændende at være med i vores studie, så vi kan lære mere om vores dejlige hundevenner og sørge for, at vi får nogle sunde og glade hunde fremover! 

 

Farvel til Anne, - og goddag til Louise

Vores dyrlæge Anne gennem 3½ år er fratrådt Bistrup Dyreklinik til fordel for en stilling som kirurg på en anden familiedyrsklinik. Her kan hun få mulighed for at ud dyrke sin interesse for kirurgi fuldt ud. Vi savner allerede Anne, men ønsker hende alt det bedste med hendes karriere.

.

Der er ikke noget der er så skidt så det ikke er godt for noget smile

1.1.19 tiltrådte Louise Weighlin Thorn som dyrlæge på Bistrup Dyreklinik. Louise er en erfaren dyrlæge, uddannet i 2008,  og har løbende været særdeles aktiv indenfor efteruddannelse i både ind- og udland. Louise kommer med en bred erfaring indenfor smådyrspraksis, bla. har hun været ansat som Klinikdyrlæge på Universitetshospitalet på Frederiksberg, udover erfaring fra ansættelser på lignende klinikker.

Hendes kerneområde er tandbehandling af hunde og katte, og hun har gennem flere år opbygget solide kompetencer indenfor dette felt. Klinikken kan derfor idag tilbyde udvidet tandbehandling.  

 

Nyt hold på Bistrup Dyreklinik 

1.juni startede vores nye dyrlæge Betina Posgaard, og i Betina har vi fået en kollega med særlig interesse i hudsygdomme. Betina har senest gennemført efteruddannelsen i Dermatologi/hudsygdomme ved  European School of Postgraduate Veterinary Study, - hun modtager gerne henvisningspatienter med hudproblemer. Betina kommer fra en stilling i en lignende smådyrspraksis og har med sig en del erfaring, bla. med kaninsygdomme, medicinske patienter og kirurgi. Anne, Betina og Pia danner dermed "dyrlægeholdet".

Endnu et ny ansigt, Tine, vores nye veterinærsygeplejerske, vil være at møde i klinikken. Tine kommer fra en smådyrspraksis i København og har med sig en god portion erfaring i bedøvelse og tandbehandling hos  hunde og katte. Tine har med tiden tilegnet sig en del erfaring og viden om katte.

Ultimo juli får vi vores "gamle" sygeplejerske, Julie tilbage efter endt barsel. Fra. 1.8. vil sygeplejerskeholdet derfor bestå af Julie, Maria og Tine.

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde!  

Persondataforordningen

På Bistrup Dyreklinik vil vi løbende komme til elektronisk og på anden systematisk måde at behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med, at du er kunde hos os. Det er nødvendigt for, at du kan blive kunde hos os, således vi kan behandle dine dyr. Vi er i den forbindelse forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

Bistrup Dyreklinik er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og har således i henhold til databeskyttelses lovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt

Vores retningslinier for håndtering af personfølsomme date læs 

Ny fagdyrlæge!!!

Dyrlæge Anne Topholm fik d.27.10.2017 certifikat på titlen som Fagdyrlæge efter 2 års videreuddannelse. Udover deltagelse i en række af kurser og opgaveskrivninger, har Anne taget ugelange ophold på UniversitetsHospital i såvel København som i London.

Vi er meget glade for at Anne kom flot igennem, og at Anne med denne uddannelse i bagagen kan gøre en endnu større forskel for vores firebende patienter. 

Tillykke!!

 

ISO 9001 certificeret oktober 2017

Så er Force Certification's eksterne audit af de 8 udvalgte dyrehospitaler og dyreklinikker, herunder Bistrup Dyreklinik afsluttet og vi glæder os til at få et nyt certifikat til den næste 3-årigeperiode. Mandag d.9.oktober blev vores klinik gennem kontrolleret for sikkerhed, kvalitet, hygiejne m.m. og vi klarede os uden anmærkninger. Det var en stor anerkendelse og et flot skulderklap, at få gennemset vores arbejdsprocedurer og bestå prøven uden en eneste anmærkning!

Fakta

ISO Dyrlægen bygger på den internationale ISO 9001-standard, der har eksisteret i over 25 år. ISO-certifikatet er en formel anerkendelse af, at dyreklinikken/dyrehospitalet lever op til krav om dokumentation af kvalitet og faglighed. Dyrlæger, certificeret gennem ISO Dyrlægen, kontrolleres løbende af eksperter fra det eksterne certificeringsbureau ”Danak”.

 Dyreklinikker/-hospitaler, der har specialiseret sig i smådyr som hunde og katte, kan være med i ISO Dyrlægen. Fra 2016 er det også muligt for hesteklinikker/-hospitaler at blive certificeret. Idag består ISO dyrlægen af 54 dyreklinikker og -hospitaler. 

 

 Find en ISO-dyrlæge

 www.iso-dyrlaegen.dk 

Ny veterinærsygeplejerske ...

Helene er vores nye ansigt i klinikken. Hun startede 1.juli, hvor Julie gik på barsel, og er hurtigt blevet en naturlig del af vores team på klinikken. Vi rigtigt glade for at have Helene, som er en yderst hjælpsom sygeplejerske. Helenes interesse ligger bla. indenfor træning og adfærdsregulering hos hund. Sideløbende med sit arbejde videreuddanner Helene sig til professionel hundeinstruktør.   

Nyt udbrud af RHD 2 hos kaniner....

I juni/juli 2017 er der konstateret 3 udbrud af RHD 2 hos kaniner. RHD 2, også kendt som "Blodig virusdiarre hos kanin" er en meget alvorlig sygdom hos kaniner. Den er stærkt smitsom og dødelig for hovedparten af de smittede kaniner. Da smitte både sker ved direkte kontakt og er luftbåren med fluer og myg er den særdeles smitsom.  

Der findes ingen behandling, sygdommen kontrolleres allene med ved vaccination. Vaccinen er nu til rådighed i Danmark og skaffes hjem i 10 enheder ad gangen. Som konsekvens heraf tilbyder vi vaccination mod RHD 2, når vi har en gruppe på 10, - ellers bliver vaccinen for dyr.

Vil du læse mere så se under kaniner og vaccination....

Fagveterinærsygeplejerske...

Sandra bliver 10.juni 2017 certificeret som Fagveterinærsygeplejerske inden anæstesi!

Gennem det sidste år har Sandra gennemgået et forløb på Københavns Universitetshospital med fokus på bedøvelse og smertebehandling. Det betyder at vi med Sandra´s viden og erfaring er endnu bedre klædt på til at gøre bedøvelsen så sikker som mulig og smertebehandlingen så effektiv som muligt.   

Fagdyrlæge...

Pia blev regodkendt 23.maj 2017 som Fagdyrlæge. Regodkendelsen gælder 5 år ad gangen. For at opnå regodkendelse skal der dokumenteres aktiv deltagelse i efteruddannelse, samt vidensdeling.   

Hundesalon...

1.maj fik vi ny nabo da Rudersdal Hundesalon v/ Anja flyttede ind i sidebygningen til dyreklinikken. I løbet af årets første måneder er bygningen blevet istandsat, og nu fremstår med lækre lokaler il hundeklipning og -trimning. Samtidigt har vi nu fået et dejligt stort mødelokale til undervisning, foredrag, mødeaktivitet m.m.

 

Angst for fyrværkeri 

Hvordan kan vi afhjælpe angsten for fyrværkeri hos vores hund og katte. 

Læs artiklen bragt i Lokalvisen december 2016. Hent

Hoster din hund? - Meget tyder på vi har en begyndende epidemi af kennelhoste blandt hundene i Rudersdal!

I den senere tid har vi dagligt haft flere patienter med symptomer på kennelhoste. Begrebet ”Kennelhoste” dækker over en blandings infektion af virus og bakterier. Navnet ”kennelhoste” er opstået eftersom lidelsen er meget smitsom og netop spredes hurtigt på steder, hvor mange hunde.....læs artikel 

Ny sygeplejerske pr. 1.september 2016

Maria Riise Eny er i virkeligheden ikke ny for Bistrup Dyreklinik, men et kendt ansigt, da hun tidligere var ansat 2½ år på klinikken fra 2003-2005. Hun har efterfølgende været vidt omkring, bla. haft bopæl i udlandet en årrække. Senest har Maria haft sin gang på Universitetshospitalet for mindre husdyr i København. Nu er vi rigtigt glade for igen at have Maria tilbage hos os!

 

Det Gode Hundeliv ( september 2016)

Fra oktober vil det være muligt at læse Nyhedsbreve fra Christina Højgaard, hundetræner og hundecoach i Det Gode Hundeliv under "Hundetræning" ( se øverst i bjælken).

Christina arrangerer fællesture- og træning, tilbyder adfærdsbehandling og enetimer, udover en række forskellige kurser for hundeejere;

Hvalpehold, Fun & Run, kurser for unghunde, små hunde, slankehold og meget mere... 

 

Nyt flåtmiddel til kat ( september 2016)

Et nyt præparat, Bravecto spot-on, til forebyggende behandling mod lopper og flåter hos kat, har set dagens lys.

Til forskel fra de øvrige præparater til kat, er dette effektivt mod lopper - OG FLÅTER i 12 uger ad gangen.

Til hundene har vi nu et par års erfaring i anvendelse af det aktive stof, i form af en tyggetablet, som gives hver 12. uge i perioden med risiko for loppe- eller flåtbid. At præparatet er effektivt, sikkert og med en lang behandlingstid har bidraget til at langt de fleste hundeejere har været begejstret for medicinen. 

Vi forventer, at kattene vil få mindst lige så stort udbytte af Bravecto spot on, som hunden har haft af den tilsvarende tablet.   

ISO certificering af Bistrup Dyreklinik ( december 2015)

Pressemeddelelse

Ni nye certificerede ISO Dyrlæger

Flere og flere dyrlæger ønsker at have fuldstændig styr på kvaliteten og sikkerheden. Men kun dyrlægeklinikker og dyrlægepraksis, der lever op til helt særlige kvalitetskrav, kan opnå en ISO-certificering.

En ISO dyrlæge adskiller sig fra andre dyrlæger ved en gang årligt at gennemgå en kvalitetskontrol udført af uafhængige eksperter. I løbet af 2015 er ni dyreklinikker og dyrehospitaler føjet til listen over ISO Dyrlæger. Dermed er der nu 53 ISO Dyrlæger fordelt over hele landet. Alene på Fyn er otte dyreklinikker og dyrehospitaler tilknyttet ISO-ordningen – heraf har tre opnået certificeringen inden for det seneste år.

Uafhængig kvalitetskontrol
Den Danske Dyrlægeforening er meget tilfreds med ordningen og særligt med, at det er uafhængige eksperter, der kontrollerer om kravene er overholdt. I andre lande er dyrlæger nemlig blevet kritiseret for at kontrollere hinanden indbyrdes.

- Smiley-ordningen i fødevarebranchen blev introduceret af myndighederne, fordi der var problemer mange steder. Det har vi gerne villet undgå ved selv at indføre skrappere krav og øget kontrol. Så når en dyrlæge er ISO-certificeret, kan kunden være sikker på, at der er ekstra fokus på faglig kvalitet, fortæller Lone Sønnichsen, kvalitetschef i ISO-Dyrlægen.

Kommunikation og åbenhed
Hos en ISO Dyrlæge er der fokus på kommunikationen. Alle konsultationer begynder med en samtale, om hvad kunden ønsker sig af dyrlægen. Hvilke muligheder der er, hvad dyrlægen foreslår at gøre og økonomien i det. Alle dyr får en journal, og under et behandlingsforløb er der løbende kontakt mellem dyreejer og dyrlæge. Hvis noget ændrer sig drastisk i forhold til det aftalte, bliver dyrejeren altid taget med på råd.

ISO-dyrlægerne er generelt åbne for nye forebyggende metoder. Et af kvalitetsmålene er at begrænse brugen af antibiotika. Særligt bredspektrede typer er de påpasselige med at udskrive.

Fakta
ISO Dyrlægen bygger på den internationale ISO 9001-standard, der har eksisteret i over 25 år.
ISO-certifikatet er en formel anerkendelse af, at dyreklinikken/dyrehospitalet lever op til krav om dokumentation af kvalitet og faglighed. Dyrlæger, certificeret gennem ISO Dyrlægen, kontrolleres løbende af eksperter fra det eksterne certificeringsbureau ”Det Norske Veritas”.

Dyreklinikker/-hospitaler, der har specialiseret sig i smådyr som hunde og katte, kan være med i ISO Dyrlægen. Fra 2016 er det også muligt for hesteklinikker/-hospitaler at blive certificeret.

Find en ISO-dyrlæge

www.iso-dyrlaegen.dk

 

For yderligere information kontakt:
Lone Sønnichsen, kvalitetschef ISO Dyrlægen
Tlf.: 30 92 15 00
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Leptospirose (februar 2015)


Leptospirose er en sygdom med stigende aktualitet !
Leptospirose er en sygdom, som skyldes infektion med bakterien Leptospira. Der findes
ca. 300 varianter af bakterien, som kan inficere over 150 forskellige pattedyr, herunder
hund og menneske. Det er således en zoonose, hvilket betyder at smitten kan ske mellem
dyr og mennesker.

Læs mere her.

Gratis Tandeftersyn

Du har nu mulighed for at få efterset din hund eller kat gratis i mundhulen med henblik på at  vurdere om der er problemer som kræver behandling. Du skal blot kontakte os på  tlf. 45 82 52 52 og aftale en tid. Spørg efter vores Veterinærsygeplejerske Julie.

Et tandeftersyn uden bedøvelse foregår ved at dyrlægen eller veterinærsygeplejersken åbner munden og vurderer tænderne og tandkødet.

De hyppigste fund er :

 • Tandstensbelægninger 
 • Tandkødsbetændelse 
 • Emaljedefekter "Neck lesions" på kattenes tænder
 • Knækkede tænder

Afhængigt af problemets omfang vil dyrlægen/sygeplejersken foreslå en behandling, som retter sig mod din hund´s eller kats problem.

Nyt fund af Rævenso Dværgbændelorm februar 2014 

Et nyt fund af den såkaldte rævens dværgbændelorm, der både kan angribe hunde og mennesker, får nu Fødevarestyrelse til ekstraordinært at udvide sin hidtidige anbefaling om ormekur til hunde, der bruges til jagt eller kommer meget i naturen.

Hidtil har man fundet 7 ræve i Tønderområdet i Sønderjylland, og det fik Fødevarestyrelsen til at anbefale, at alle hunde i Tønder Kommune fik en ormekur.

Det ottende fund;

Et ottende fund  i en ræv ved Grindsted, ca. 100 km. fra de første syv,  har nu fået styrelsen til at udvide anbefalingen til at gælde  hele landet.

På baggrund af denne spredning formoder Fødevarestyrelsen, at sygdommen er mere udbredt end først antaget, og finder det derfor nødvendigt at udvide de nuværende anbefalinger på området, da sygdommen kan smitte mennesker med ganske alvorlige konsekvenser til følge.

Bændelormen skader ikke hverken ræve eller hunde særligt meget,  men i mennesker kan de i visse stadier af deres livscyklus indkapsle sig og udvikle sig til en kræftlignende tilstand i de indre organer, særligt i leveren. Der er ikke set dødsfald i Danmark, men det er desværre tilfældet i Mellemeuropa, hvor bændelormen kommer fra. 

Anbefaling og behandling

Fødevarestyrelsens seneste anbefaling er, at alle hunde med særlig risiko for smitte med bændelormen, behandles med et ormemiddel ( praziquantel) hver 4.uge.

Hunde, herunder jagthunde, der får lov til at færdes frit i naturen, anses i den forbindelse som hunde med særlig risiko for smitte. Smitten sker ved indtagelse af mus eller andre mindre gnavere. Der er ingen risiko for smitte hund og hund imellem, eller for hunde som har for vane at spise andre hunde eller ræves afføring.

Fødevarestyrelsen anbefaler også, at alle hunde , der kommer fra eller har været på besøg i det centrale Europas bjergområde, og som kan have ædt mus eller andre gnavere, ormebehandles en til to dage inden hjemrejse.

Medicinen fås

hos din egen dyrlæge. Dyrlægen behøver ikke at se din hund til en konsultation i denne forbindelse. Det forudsættes dog stadig at dyrlægen har et forsvarligt kendskab til din hund, før dyrlægen må udstede den receptpligtige medicin.  

Katte

Selvom katte er jægere og såvel fanger, som spiser mus, er de på nuværende tidspunkt ikke omfattet af Fødevarestyrelsens anbefaling.

Forebyggelse i øvrigt

Det anbefales fortsat at overholde god køkkenhygiejne. For at undgå at overføre bakterier og parasitter fra ekskrementer anbefales det at skylle frugt og grøntsager grundigt i køkkenet, inden det indtages.

 

Antibiotika , - møde i Dyrlægeforeningen 10.oktober 2013 

Udviklingen af resistente bakteriestammer følges med stor bekymring og bevågenhed af Sundhedsvæsenet, - også det veterinære. Som praktiserende dyrlæger er vi underlagt retningslinjer omkring anvendelse og udlevering af antibiotika,  det gælder tabletter, øredråber, øjensalver, - ALT som indeholder antibiotika! 

Charlotte og Pia deltog begge i aftenmødet i Den Danske Dyrlægeforening.

Idag skal alle praktiserende dyrlæger medicinere ansvarligt, dvs. dyrlægens skal have et indgående kendskab til sygdommen hos kæledyret. 

Vi ved at det kan være frustrerende for dig som kæledyrsejer  at blive nægtet udlevering af medicin. Men der er altså en "højere" mening med reglerne, - vi skal sikre at vi også i fremtiden har effektiv medicin til rådighed til syge mennesker.  Læs mere.

Kongresdaltagelse i Dublin, Irland d. 2.-5.oktober 2013

Charlotte deltog på den årlige europæiske smådyrskongres FECAVA sammen med kolleger fra resten af Europa i den årlige smådyrskongres i Dublin på den grønne ø Irland. 

Her var fokus på, hvordan vi som mennesker skaber sygdomme og dårlig livskvalitet hos vores hunde og katte igennem en forfejlet avl. En kombination af genetik, fysisk aktivitet, socialisering og ejer adfærd bestemmer, hvordan dyret opfører sig,  hvilken livskvalitet det har, faktorer som vi mennesker er herrer over! Undervisningen var god, med mange input til hvordan vi som dyrlæger kan medvirke til udvikling mod en bedre livskvalitet. 

Mange deltog i forelæsningerne  omkring hofteledsdysplasi (HD). En multifaktoriel lidelse, hvor kombinationen af avl, fodring,køn,motion ,væksthastighed og kropsvægt har betydning. Idag dog kan man nu måle HD risikoen ved en gentest.  Læs mere.

Ny vaccine mod Borrelia!

En  ny vaccine har set dagens lys. I danmark har vi nu fået en ny vaccine til rådighed overfor Borreliose.

Infektion med Borrelia bakterien sker via skovflåtbid ( eller "tægebid"). Selve flåtbiddet er ikke farligt for vores hunde eller katte.

 

Der bliver flere flåter ("tæger") i Danmark, hvilket betyder en stadig større risiko for infektion med de af flåterne overførte sygdomme.

Forebyggelse er derfor af stor vigtighed og her kan den nye vaccine hjælpe de særligt udsatte hunde, som eksempelvis jagthundene, hunde som rejser til Sverige/Bornholm/ eller som blot lever i tæt kontakt med naturen og ofte bliver bidt af flåter.

Vaccinen er kun til hund. Den  må ikke gives samme med andre  vacciner. Der vaccineres 2 gange med 3  ugers interval, og herefter 1 x årligt.

Bedste tidspunkt for vaccination: Sidst på vinteren/først på foråret, så vil vaccinen give den største beskyttelse i flåternes højsæcon. 

Husk !!! Det er ikke en vaccine mod flåter, - forebyggelse af flåtbid er absolut at anbefale på grund af overførsel af andre sygdomme som TBE og anaplamose.   

  

Nye indrejseregler til Norge  


Nye indrejseregler for hunde til Norge pr. 1. maj !

Hunde fra DK skal dog behandles mod bændelorm inden indrejse, højst 120 timer og mindst 24 timer inden forventet ankomst. Katte rejser på de "gamle" regler og behøver ikke ormekur. Behandlingen skal være foretaget af en dyrlæge.

 

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside, http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Rejse_med_kaeledyr/Sider/Rejse_med_kaeledyr.aspx 

Få din hund undersøgt for hjerte-/lungeorm !

De mest almindelige symptomer på hjertelungeorm hos hunde er: 

 • Hoste og nysen
 • Træthed og nedsat aktivitet
 • Manglende appetit
 • Opkast

Mange hunde viser slet ikke symptomer, hvis de kun har få orm eller ormene ikke er så aktive. 

Vi kan undersøge afføringesprøver fra din hund, hvis du vil have undersøgt om den har hjertelungeorm.

Vi skal bruge 3 prøver fra 3 dage i træk. Du får svar dagen efter du har afleveret prøverne. Af samme årsag vil vi helt ikke have prøverne ind på en fredag Smile. 

Læs mere LINK

Ny vaccine mod Leishmanisis,  - en livstruende sygdom hos hunde

I Danmark er kun et lille antal hunde smittede med denne sygdom. Til gengæld er sygdommen almindeligt forekommene i Sydeuropa. 

De fleste danske tilfælde forekommer hos de græsk importerede hunde. Men også danske hunde, som har været med på rejse til Middelhavet er blevet ramt af sygdommen. Sygdommen overføres af Sandfluer, en llille sandfarvet myg som foreløbig kun findes syd for Alperne. Skal man på ferie med sin hund til Spanien, Italien, Slovemien eller... bør man tage sine forholdsregler.

Forebyggelse kan ske ved

 • vaccination i god tid ( mindst 10 uger før afrejse)
 • anvendelse af insektforebyggende midler ( Bayvantic)
 • holde hunden inden omkring daggry og solnedgang, hvor insekterne er aktive

Læs mere LINK 

Artikel i Rudersdal avis 2012 

Den 28. februar 2012 var Pia på forsiden og præsenteret inde i avisen i forbindelse med at en af Bistrup Dyrekliniks klienter havde indstillet Pia til "ugens buket". 

Læs artiklen her. 

Pia re-godkendt som Fagdyrlæge 22.05.2012

22.maj 2012 fik Pia regodkendt sin uddannelse som Fagdyrlæge indtil juni 2017. 

Det var med glæde at deltagelse i kurser, kongresser samt egen aktivitet i og uden for klinikken kvalificerede Pia til at beholde sin titel som Fagdyrlæge. 

Fagdyrlægeuddannelse udbydes af Den Danske Dyrlægeforening og er et sammenhængende 2årigt uddannelsesforløb, der giver kursisterne bredt anerkendte kompetencer og et fagligt stærkt netværk.